Poecilotheria fasciata (Latreille, 1804) (femelle)
Sri Lanka