Brachypelma smithi (F. O. P.-Cambridge, 1897) (female)
Mexico